Mooinjer Veggey (Little People)
Menu bar (Manx) My-ny-gione Possanyn Recortyssey Cur fys er Feyshtyn Kiaull Kianglaghyn Maylart chengey
MV logoShe’n dean smoo ec Mooinjer Veggey ennaghtyn maynrey as aashagh y chroo, dy vod paitçhyn ynsaghey y Ghaelg trooid cloie as arraneyn as gammanyn.  Ta’n trimmid er troggal seose hene-barrantys y phaitçhey as ammys er hene ayns çhymmyltaght greinnaghey jeh’n chied rheynn.
MV logoShe giastyllys recortyssit ta Mooinjer Veggey as ny colught çharmaanit liorish barrant, ta goll er stiurey liorish bing reirey.  Ta failt dy kinjagh er barelyn as coyrle.
MV logo

Fallsoonys – er-lesh Mooinjer Veggey dy by scanshoil eh cooney lesh paitçhyn ec traa bunneydagh ayns ny bleeantyn s’leaie oc çheet dy ve nyn seyraanee currymagh as keeayl chionnit oc, ta cur enney er theay Vannin as er yn Ellan.

Dy bunneydagh ta possanyn Vooinjer Veggey cur çhymmyltaght ghreinnaghey as haitnyssagh jeh’n chied rheynn da paitçhyn, as liorish shen foddee ad schleiyn vondeishagh y lhiasaghey – sheshoil, corpoil, ynsee, insh.

Ta possanyn Mooinjer Veggey neesht cur caaghyn er-lheh da paitçhyn dy ynsaghey mychione Mannin as theay Vannin as y chultoor eck.  Ta shoh cooney lhieu lhiasaghey yn enney sheshoil as cultooroil oc hene.

MV logo

Va Mooinjer Veggey currit er bun myr sheshaght er-lheh dy chummal seose lhiasaghey ny Gaelgey as ta mooarane jeh greesaghey as bree yn çheshaght çheet veih’n ’raue Ghaelgagh shoh. 

Ta Mooinjer Veggey credjal dy lhisagh y caa dy ynsaghey mychione y Ghaelg as y chultoor ta cochianglt ree ve ec dagh paitçhey, eddyr ro scoill ny ’sy vunscoill.

MV logoTa Mooinjer Veggey toiggal dy vod paitçhyn eddyr tree as hoght bleeaney dy eash ynsaghey daa hengey cho aashagh as unnane, tra ta çhymmyltaght chiart ayn as ta greinnaghey cooie currit daue.

Te foin y çhymmyltaght as y greinnaghey y chroo dy vod paitçhyn aegey foays y gheddyn jeh ny vondeishyn ynsee jeh daa-hengaghys myr ta goll er toiggal dy cadjin (loayrt ’sy Ghaelg as ’sy Vaarle).
MV logo

Ta possanyn Mooinjer Veggey goll er cummal feiy’n Ellan.  Ta Leeideilagh as qualleeaght currym paitçhyn eck ec dagh possan, as maree ta cooneyder as oallys eck er obbraghey marish paitçhyn.

Ta’n Oaseir Coonee oaseiraghey dagh ooilley phossan, as ish ny Boandyr Oikanagh as mooarane oallys eck as ny Gaelgeyr.

Nurseries
dot Ballasalla
red dot Braddan
Manx-medium Primary School
red dot Bunscoill Ghaelgagh, St John's link
MV logoEr-lesh Mooinjer Veggey dy vel daa-hengaghys ec eash veg:

red dot cooney lesh lhiasaghey gastid ny h-inçhyn as jeeanid as geyre-chooishaght;
red dot lhiasaghey schlei insh as çhengagh share;
red dot cooney lesh as greinnaghey ynsaghey glaraghyn elley gys keim s’yrjey as ny s’tappee;
red dot trooid ynsaghey ayns nah ghlare, myr t’ad ayns Mooinjer Veggey, lhiggey da paitçhyn cosney gys corrym syrjey dy ’laaoilys na liorish ynsaghey glare ayns aght formoil ayns ny scoillyn.
 
Er-lesh Mooinjer Veggey nagh vel aght ny share dy yannoo aarloo son seihll as ymmodee glaraghyn aynjee na daa hengey ve ayds ’syn ymmyrkey bea as mastey ’n theay ayd hene
z z
Recortyssit ayns Mannin Earroo 100649C. Recortyssit ny Sheshaght Ghiastyllagh Earroo 793. Co-lught kianlt liorish Gialdinys.
Oik Recortyssit: 42 Broogh Wyllin, Kirk Michael IM6 1HU
Stiureyderyn: P.A Gawne, S. Shimmin, S. Loach, C. Glynn-Riley, R. Long, J. Martin.