Mooinjer Veggey (Little People)
Menu bar (Manx) My-ny-gione Possanyn Recortyssey Cur fys er Feyshtyn Kiaull Kianglaghyn Maylart chengey
Feyshtyn (Frequently asked questions)  
Cre ta Mooinjer Veggey?
Cre ta Mooinjer Veggey jannoo?
Cre'n sorçh dy heshaght ta Mooinjer Veggey?
Cre'n aght ta ny possanyn cloie goll er stiurey?
Cre'n aght ta ny paitçhyn gynsaghey y Ghaelg?
Quoid jeh'n Ghaelg t'ec y skimmee?
Cre'n aght ta paitçhyn jannoo lesh y Ghaelg?
Cha nel y Ghaelg aym. Nee doilleeid shen?
C'raad ta possanyn cloie Mooinjer Veggey ry-gheddyn?
Cre'n traa ta ny possanyn cloie foshlit?
Cre'n aght dou feddyn magh cre ta taghyrt ayns ny possanyn cloie?
Cre'n aght ta possanyn cloie gaarlaghey paitçhyn son scoill?
Cre ta çheet er y Ghaelg oc tra t'ad goll dys scoill?
Cre my vees y paitçhey aym çhing?
Cre ta ny polaseeyn ec Mooinjer Veggey?
Cre'n aght dou eeck taillaghyn brastyl oikanagh?
Cre mannagh voddym fordrail y paitçhey aym dy gholl?
Cre my vees my phaitçhey coayl seshoonyn er-coontey jeh çhingys/laghyn seyrey?
Cre mannagh vel mee booiagh rish yn aght ta cooish stiurit?
Cre'n aght ta'n Polasee er Coadey Paitçhyn currit rish?
 
Group of children
Group of children
Children at Mooinjer Veggey
Children at Mooinjer Veggey
 
 
 
 
 
 
Cre ta Mooinjer Veggey?

She giastyllys ynsee ta Mooinjer Veggey, ta cur er e hoshiaght fys er y Ghaelg da paitçhyn as ymmyd jee lioroo veih ny laghyn s'leaie oc magh.  Er dyn 1996, shalee smoo  t'er ve eck cummal possanyn cloie as brastyllyn oikanagh jeh'n chied rheynn dy chur y Ghaelg roish ny paitçhyn, as, neayr's shen, cummal seose y Vunscoill Ghaelgagh (jeeagh er y chiangley).

>> back to top

Cre ta Mooinjer Veggey jannoo?

Ta Mooinjer Veggey stiurey brastyllyn oikanagh ec Beaddan as Balley Sallagh, as ayndaue ta caa da paitçhyn ynsaghey meeryn ny Gaelgey.  T'ee cooney lesh stiurey y Vunscoill Ghaelgagh ayns Balley Keeill Eoin.  Ta'n Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay (RSST) scrutaghey dy reiltagh ny brastyllyn oikanagh.

>> back to top

Cre'n sorçh dy heshaght ta Mooinjer Veggey?

Te foin ve caarjoil as baghtal!  She giastyllys recortyssit çharmaanit liorish barrant ta Mooinjer Veggey.  T'ee goll er stiurey ec bing yoinagh jeh paarantyn ­- eisht as nish - as anaase oc.  T'ee failley obbreeyn as qualleeaghtyn oc son paitçhyn ro-scoill ayns ny brastyllyn oikanagh.

>> back to top

Cre'n aght ta ny possanyn cloie goll er stiurey?

Ta daa oltey ec y chooid sloo jeh'n skimmee ayns dagh brastyl oikanagh.  Ta qualleeaght currym paitçhyn oc.  Ta shin goaill stiagh paitçhyn veih 2 vlein dy eash gys eash scoill ayns ny brastyllyn.  Ta'n trimmid er cloie as ta ennaghtyn caarjoil as aashagh ayn, as eddyr-insh mie lesh y thie.  Ta olteynyn y skimmee geiyrt er curriglym reaghit rolaue ta coardail rish coyrle ynsee s'oorey.  Ta caa 'sy chlaare hraa dy yannoo ymmodee roortyssyn, as ta traa ayns mean y teshoon dy ghoaill mess oor as soo.  Ta coipyn jeh ny claareyn traa, ny polaseeyn etc. ry-gheddyn veih leeideilee. Dy jarroo, ta cooid Ghaelgagh lajer aynshoh neesht. 

>> back to top

Cre'n aght ta ny paitçhyn gynsaghey y Ghaelg?

Ayns ooilley ny possanyn ain ta paitçhyn gynsaghey y Ghaelg trooid arraneyn as draneyn.  Ta shoh taghyrt myr ayrn jeh roortyssyn cadjin y phossan cloie ayns aght feer aashagh.  Ta ny raaghyn cheddin grait harrish dy kinjagh, myr shen ta paitçhyn gynsaghey dy leah ny ta ry-yannoo as yn aght dy hoilshaghey magh ny femeyn oc.

>> back to top

Quoid jeh'n Ghaelg t'ec y skimmee?

Ta shin failley skimmee as ta'n Ghaelg oc hannah ny ta kianglt rish ynsaghey ee as jannoo ymmyd jee ayns ny possanyn.  Ta dagh possan geiyrt er Curriglym Mooinjer Veggey as ta ooilley ny paitçhyn gynsaghey arraneyn as draneyn aashagh as raaghyn bunneydagh. 

>> back to top

Cre'n aght ta paitçhyn jannoo lesh y Ghaelg?

Ta'n chooid smoo jeu jannoo lhee feer vie as t'ad ooilley goaill taitnys jeh ny arraneyn as draneyn, vel ad ayns possan cloie ny brastyl oikanagh.  Ta kuse jeu goaill toshiaght er gra raaghyn aashagh.  S'mennick dy liooar eh dy vel kuse dy phaitçhyn jannoo ymmyd jeh raaghyn Baarle/Gaelg lieh as lieh myr keim er y raad oc dys flaaoilys.  Ta paitçhyn elley t'aynshen dy reiltagh toiggal towse yindyssagh jeh'n Ghaelg, agh cha nel ad gra monney ec y hoshiaght.  Ta shin greinnaghey ad dy miallagh dy yannoo ny foddee ad.  Cha nel oghsan currit daue son loayrt y Vaarle.

>> back to top

Cha nel y Ghaelg aym.  Nee doilleeid shen?

Cha nee, cha nel y Ghaelg ec monney jeh ny paarantyn ain.  Ta ram paitçhyn goaill soylley jeh ynsaghey ny paarantyn oc, agh my vees anaase ayd fodmayd dy jarroo cur fys dhyt er y raad cooie!  Ta skimmee Mooinjer Veggey dy kinjagh arryltagh dy chooney lesh paarantyn, eer my vees eh jus dy insh dhyt yn aght dy ghra Moghrey Mie!  Ta JCyn jeh arraneyn as raaghyn bunneydagh ry-gheddyn cour ymmydey 'sy thie liorish paarantyn as anaase oc.  Ta ny screeunyn naight ain dagh imbagh cur fys dhyt er ny ta taghyrt.  

>> back to top

C'raad ta possanyn cloie Mooinjer Veggey ry-gheddyn?

Ta possanyn cloie Mooinjer Veggey ayns thie scoill Braddan (sniessey da'n scoill) as ayns Ynnyder lheh cooyl Scoill Baljagh Balley Sallagh.

>> back to top

Cre'n traa ta ny possanyn cloie foshlit?

Cre'n traa ta ny possanyn cloie foshlit?
Dagh laa y çhiaghtin ayns imbagh scoill.
Braddan - 8.30 ny 9.15 dys 12.15
Balley Sallagh - 8.30 ny 9.00 dys 12.00

>> back to top

Cre'n aght dou feddyn magh cre ta taghyrt ayns ny possanyn cloie?

S'caarjoil ta'n clane skimmee ain as nee ad loayrt rhyt lesh taitnys mychione laa y phaitçhey ayd 'sy phossan cloie.  Dy cadjin ta'n chied heshoon 'sy voghrey lhiggey da ny paitçhyn reih dy seyr eddyr earroo dy roortyssyn.  Ta reaghys smoo currymagh er y teshoon giare mysh traa recortyssey.  Ta caa da paitçhyn goaill ayrn ayns draneyn as arraneyn aynshoh.  Lurg barney ta caa dy yannoo sorçh elley dy roortys.  Laghyn braew, foddee dy jed ny paitçhyn magh dy varkiagh er tree-queeyllyn ny dy chloie gammanyn lesh bluckanyn sthie.  Dy cadjin ta caa da paitçhyn goaill ayrn ayns roortys sallagh lesh peint ny geinnagh ny laagh - myr shen, bee ullee!

>> back to top

Cre'n aght ta possanyn cloie gaarlaghey paitçhyn son scoill?

Cha nel ny leeideilee ain cur curriglym formoil er paitçhey erbee, myr shen cha yiow uss paitçhyn saiht ayns duillagyn obbyr ny jannoo studeyrys er lettyryn.  Agh ta towse feer vooar dy ynsee ta taghyrt trooid cloie.  Ayns Mooinjer Veggey, nee paitçhyn ynsaghey yn aght dy eaishtagh rish fir elley, yn aght dy ghoaill garraghyn, yn aght dy reih er-nyn-son hene - schleiyn nee cooney lhieu jannoo y chooid smoo jeh'n vunchurriglym ec y traa cooie.  

>> back to top

Cre ta çheet er y Ghaelg oc tra t'ad goll dys scoill?

Cha jean fys er y Ghaelg lheie ersooyl, agh foddee dy bee ee ny lhie fo rish tammylt.  Ec y traa shoh foddee y paitçhey ayd reih dy ynsaghey y Ghaelg 'sy vunscoill cho leah's t'ad er roshtyn Keim Ogheragh 2 (poinnaryn) as ny s'anmey foddee ad jannoo studeyrys er y Ghaelg gys teishtyn corrym rish GCSE as eaghtyr A 'sy scoill ard.

Myr reih elley, foddee dy bee caa da dty phaitçhey goll gys y Vunscoill Ghaelgagh dy mie er bun as ennoil ayns Balley Keeill Eoin raad ta dagh chooish goll er ynsaghey trooid y Ghaelg.  Ta'n shalee shoh stiurit ec Mooinjer Veggey boodee rish yn Rheynn Ynsee as Paitchyn.  T'ee foshlit da paitçhyn erbee as ta ny paarantyn oc geearree ad goll as t'ee geiyrt er curriglym 'naght cheddin as adsyn t'ayns brastyllyn trooid y Vaarle.  Ta tuarastylyn liorish paarantyn jeh paitçhyn ta goll choud's nish er ve mie er bashtal.

>> back to top

Cre my vees y paitçhey aym çhing?

Cum paitçhyn çhing ersooyl veih'n vrastyl oikanagh, my saillt, er-yn-oyr nagh vel seyraadyn ain dy chiarail er-nyn-son.  Gow nyn leshtal, agh cha dermayd lheeys erbee.  My ta allerjee erbee ec dty phaitçhey, cur fys da leeideilagh y phossan, my saillt, as jean shickyr dy chur stiagh y fys lheeys cooie er yn 'orm recortyssey.  Cooinee, my saillt, dy chur dooin fys co-emshiragh er ny enmyn as earrooyn jeh feallagh fodmayd cur fys er my vees y paitçhey ayd çheet dy ve çhing choud's t'ad 'sy phossan cloie. 

>> back to top

Cre ta ny polaseeyn ec Mooinjer Veggey?

Gollrish brastyl oikanagh mie erbee, ta skimmee Mooinjer Veggey stiurey ny possanyn rere earroo dy pholaseeyn as saaseyn scruit.  T'ad shoh unnane, cre erbee y possan raad ta dty phaitçhey goll.  T'ad skeaylt eddyr cooishyn cadjin agh femoil gollrish goaill kiarail jeh gaueyn aile as cooishyn sloo cronnal agh scanshoil gollrish jannoo shickyr dy vel corrym mie er nyn baitçhyn.

>> back to top

Cre'n aght dou eeck taillaghyn brastyl oikanagh?

Dy cadjin ta shin cur dhyt coontys son y clane imbagh rolaue.  Ta bun y choontys shoh ny laghyn dinsh oo dooin dy vel oo geearree y paitçhey ayd goll.  Toshiaght ny h-imbee, t'ou geeck y Leeideilagh jeh dagh possan as ver ish folaue dhyt.  Shegin da sheckyn ve ry-eeck ayns ennym Mooinjer Veggey.  Mannagh vod oo eeck coontys ny h-imbee ayns un sym argid toshiaght ny h-imbee, shegin dhyt loayrt rish leeideilagh y phossan dy reaghey eeck dagh lieh-imbagh, dagh mee, ny dagh shiaghtin rolaue.  My vees cooinaghtane currit dhyt mychione ny taillaghyn, freggyr çhelleeragh, my saillt, er-nonney cha nodmayd cur barrant er dy jean dty phaitçhey cummal yn ynnyd eck / echey.

>> back to top

Cre mannagh voddym fordrail y paitçhey aym dy gholl?

My vees oo smooinaghtyn dy vel oo reihalagh da cooney veih'n RSST lesh eeck taillaghyn possan cloie son y phaitçhey ayd, shegin dhyt cur fys er y Rheynn er-dty-hon hene.  My vees aghin lowit, ta fys scruit currit da Mooinjer Veggey liorish yn RSST.  Dy lhiggey da Mooinjer Veggey cosney ny taillaghyn veih'n RSST, shegin da paarantyn ve aarloo dy chur nyn enmyn fo shiartanse dy screeunyn ta feeraghey dy jagh y paitçhey oc dys ny seshoonyn.  Ta leeideilee ny brastyllyn oikanagh reajagh, myr shen ny leayst er loayrt roo mychione shoh, my saillt.

Neesht ta Skeym Daayl Ro-Scoill ayn son dagh paitchey ‘sy vlein roish my vees ad goll dys scoill. Ta form ry-geddyn voish yn ynnyn-eggey RYP http://www.gov.im/categories/education-training-and-careers/pre-school/
ny chellvaney er 685808.

>> back to top

Cre my vees my phaitçhey coayl seshoonyn er-coontey jeh çhingys/laghyn seyrey?

Gow nyn leshtal, agh cha nel shin cur taillaghyn eeckit er-ash my vees paitçhey assaaragh er-coontey jeh çhingys ny oyr erbee elley.  Myr sampleyr, my t'ou geeck dagh shiaghtin as ta dty phaitçhey coayl shiaghtin er-coontey jeh çhingys, traa çheet er-ash gys y phossan veagh eh ort eeck son y çhiaghtin roish shen chammah's son y çhiaghtin çheet.  Shoh er-yn-oyr dy vel eh foast orrin cur y faill cheddin da'n skimmee as eeck costyssyn roie elley, vel dty phaitçhey 'sy teshoon ny dyn.

>> back to top

Cre mannagh vel mee booiagh rish yn aght ta cooish stiurit?

Ta shin gobbraghey dy creoi dy vel paarantyn / fir choadee cur nyn barrant orrin, as ta shin goaill orrin dy trome goaill kiarail jeh ny paitçhyn oc.  Agh, dy anvennick foddee dy bee anchaslys eddyr barelyn er yn aght va taghyrtyn er-lheh goll er reaghey.  Ta'n coyrle da'n skimmee ain dy hassoo rish polasee Mooinjer Veggey dy kinjagh.  Agh mannagh vel oo booiagh rish yn aght ta cooish goll er reaghey, she'n chied chesmad dy loayrt my-e-kione rish leeideilagh y brastyl oikanagh nee geabey soilshaghey magh cooishyn ny ronsaghey cooishyn ny s'odjey.  Fodmayd cur jerrey er y chooid smoo dy chooishyn dy tappee as dy aashagh ec y cheim shoh.

My vees oo foast neuwooiagh ta Saase Plaiynt scruit ain ta ry-gheddyn veih'n phossan ny dy jeeragh voish Screeudeyr Mooinjer Veggey, Dot Saunders, 42 Broogh Wyllin, Kirk Michael IM6 1HU.  Çhellvane 870078. Post-l dot@mooinjerveggey.org.im.

>> back to top

Cre'n aght ta'n Polasee er Coadey Paitçhyn currit rish?

By vie lhien paarantyn / fir choadee lhaih y rheynn shoh çheet dy kiarailagh.  Hie y skimmee ain gys coorseyn er Coadey Paitçhyn as aynshen va fys currit dooin liorish yn RSST er ny ta'n leigh cur orrin my vees ourys ain er drogh-ymmyd jeh paitçhyn.  Gollrish possanyn cloie as brastyllyn oikanagh elley, ca coip currit dooin jeh ny saaseyn te orrin eiyrt er my vees eh myr shen.  My vees ourys er drogh-ymmyd corpagh ny comyssagh, shegin da skimmee Mooinjer Veggey cur fys da Shirveishyn y Theay, agh cha jinnagh shin cur fys da ny paarantyn mychione shoh.  Ta fys ain dy vel oyr cooie dy mennick son assee, agh bee toiggalys ayd dy vel feme ain er goaill kiarail er-lheh.  Cha nel shoh dy hranlaasey paarantyn, agh dy choadey paitçhyn t'ayns gaue.  Ta'n staddyssaght er drogh-ymmyd jeh paitçhyn ayns Ellan Vannin mooar atçhimagh.

>> back to top

z z
Recortyssit ayns Mannin Earroo 100649C. Recortyssit ny Sheshaght Ghiastyllagh Earroo 793. Co-lught kianlt liorish Gialdinys.
Oik Recortyssit: 42 Broogh Wyllin, Kirk Michael IM6 1HU
Stiureyderyn: P.A Gawne, S. Shimmin, S. Loach, C. Glynn-Riley, R. Long, J. Martin.